Autor Shooter

Výhody bedding-u Vo všeobecnosti známy pojem. Ale na zopakovanie si.... Bedding je vlastne vyrovnanie a zosúladenie styčných plôch pažby a samotnej zbrane – puzdra záveru. Zároveň dochádza k pevnejšiemu a stálejšiemu spoju. Je jasné, že nie je možné vyrobiť „zádlab“...

Read more

Prečo čistiť? Pri streľbe – pri horení prachovej náplne náboja - vznikajú spaliny, ktoré sa usadzujú v hlavni a aj iných častiach zbrane. Taktiež prechodom strely hlavňou vzniká na povrchu vývrtu mosadzný oter od strely. Následne skladovaním zbrane a pôsobením vlhkosti vzduchu vznikajú...

Read more

V roku 2017 som sa rozhodol poskladať ďalší špeciál na dlhu streľbu. Chcelo to niečo ľahké, rýchle, moderné. Najlepšie multikaliber a aby sa to dalo používať aj na poľovačku. Nakoniec rozhodnutie padlo na záverový systém Blaser R8. Priamoťažný záver je, čo sa...

Read more

Rád by som predstavil, v týchto končinách možno trocha raritnú, malokalibrovku Sako Quad model „Range“ 22LR. Mojím zámerom bolo vlastniť zbraň, ktorá by mala čo najviac zhodné ovládacie prvky ako klasická opakovačka, mala zásobník, nastaviteľnú pažbu, nastaviteľný spúšťový mechanizmus a...

Read more

Moje terajšie Sako TRG -22 cal. 308 Win. som kúpil v roku 2011. Od začiatku som bol rozhodnutý kúpiť iba samotnú zbraň a ostatné si prispôsobiť podľa mojich individuálnych požiadaviek (pred touto zbraňou som mal dve „saka“, takže plusy a...

Read more