Značka: epoxy

Výhody bedding-u Vo všeobecnosti známy pojem. Ale na zopakovanie si.... Bedding je vlastne vyrovnanie a zosúladenie styčných plôch pažby a samotnej zbrane – puzdra záveru. Zároveň dochádza k pevnejšiemu a stálejšiemu spoju. Je jasné, že nie je možné vyrobiť „zádlab“...

Read more