Strelecký výcvik

Ponúkame absolvovanie niekoľko typov streleckého výcviku, ako aj rekreačnú streľbu z krátkej guľovej zbrane

1. rekreačná streľba so zapožičanou zbraňou pod dohľadom inštruktora

2. strelecký výcvik – krátka guľová zbraň

3. individuálny odborný strelecký výcvik – krátka guľová zbraň


 1. Kurz: rekreačná streľba so zapožičanou zbraňou pod dohľadom inštruktora

Popis:

Firma Ronin ponúka absolvovanie kurzu rekreačnej streľby pod dohľadom odborného inštruktora, ktorého obsah je zameraný na zoznámenie sa a streľbu s krátkej guľovej zbrane. Záujemcovi sú vysvetlené základné bezpečnostné opatrenia pri streľbe, manipulácia so zbraňou ako aj s elementárnymi základmi streľby. Samotná streľba prebieha pod dohľadom inštruktora, ktorý individuálne každej osobe vysvetľuje chyby, ktorých sa dopúšťa pri streľbe. Zamerané na oboznámenie sa so samotnou streľbou, vyskúšanie si streľby a vysvetlenie podstaty streleckého športu ako takého.

V cene zapožičanie zbrane, ochranné pomôcky, 50ks nábojov a individuálny prístup ku každému záujemcovi.

Záujemca nemusí vlastniť zbraň ani zbrojný preukaz!

Doporučená výstroj: oblečenie podľa ročného obdobia vhodné na strelnicu, pevné topánky s nízkym podpätkom

Dĺžka: 2hod

Cena: 50 EUR

Prehľad kurzu:

1. Bezpečnostné zásady

 • pri manipulácii, streľbe

2. Zbraň

 • ovládanie zbrane pri streľbe
 • základná manipulácia so zbraňou

3. Streľba

 • základný úchop – držanie zbrane
 • postoj pri streľbe
 • mierenie, dýchanie
 • spustenie – výstrel

 1. Kurz: strelecký výcvik – krátka guľová zbraň

Popis:

Záujemca je pri absolvovaní kurzu oboznámený s bezpečnostnými zásadami pri manipulácii s krátkou guľovou zbraňou, ako aj legislatívou, týkajúcou sa zbraní a streliva. Sú podrobne vysvetlené základné časti zbrane, jej ovládanie, samotná streľba ako aj jednotlivé strelecké techniky. Záujemca je taktiež oboznámený s držaním, nosením ako aj s uskladnením zbrane. Individuálnym prístupom k jednotlivcovi pri samotnom tréningu sú zisťované chyby pri streľbe. Začína sa základnou streleckou technikou a následne sa postupuje k dynamickej streľbe. Na koniec výcviku je záujemcovi spracovaný individuálny strelecký tréning. Cieľom predmetného kurzu je dosiahnutie bezpečnej a odbornej manipulácie so zbraňou, zvládnutie streleckých techník a individuálne u každého záujemcu nájdenie optimálneho pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou streľby pri zachovaní vysokej úrovne bezpečnosti, vzhľadom k miere zvládnutia aspektov streľby záujemcom.

V cene zapožičanie zbrane, ochranné pomôcky, 100ks nábojov a individuálny prístup ku každému záujemcovi.

Záujemca nemusí vlastniť zbraň ani zbrojný preukaz!

Dĺžka: 6hod

Cena: 150 EUR

Doporučená výstroj: oblečenie podľa ročného obdobia vhodné na strelnicu, pevné topánky s nízkym podpätkom, doporučené: ochrana kolien, strelecké rukavice, poznámkový blok

Prehľad kurzu:

1. Bezpečnostné zásady a legislatíva

 • pri manipulácii, streľbe
 • pri prenášaní a uskladnení zbrane
 • zákony týkajúce sa zbraní a manipulácii s ňou

2. Zbraň

 • hlavné časti zbrane
 • ovládanie zbrane, rozborka – zborka zbrane
 • údržba zbrane – po streľbe, pri nosení, pri dlhodobom uložení

3. Základná manipulácia so zbraňou

 • pred streľbou
 • počas nosenia – držania
 • strelecké uhly pri tréningu a bezpečnostný priestor
 • nabíjanie zásobníka, zbrane
 • naťahovanie záveru – spôsoby
 • spustenie kohúta bez výstrelu, resp. uvedenie zbrane do kľudovej a pohotovostnej pozície
 • kontrola zbrane po streľbe
 • vybitie zbrane

4. Streľba

 • základné úchopy – držanie – zbrane
 • postoje pri streľbe
 • mierenie, dýchanie
 • spustenie – výstrel
 • ukončenie streľby, vybitie a kontrola

5. Nosenie zbrane

 • puzdro
 • prepravný obal
 • uskladnenie – skrytie zbrane na verejnosti

6. Pokročilá streľba

 • strelecké techniky
 • streľba za zhoršených svetelných podmienok, v noci, použitie svetla a iných doplnkov na zbraň
 • pudová streľba
 • tasenie zbrane, prebíjanie
 • základné strelecké disciplíny prevádzkované v SR

7. Individuálny tréning zameraný na zistenie a odstránenie chýb pri streľbe

8. Odborná konzultácia a pomoc pri výbere typu zbrane a streleckých doplnkov pre konkrétneho zákazníka


 1. Kurz: individuálny odborný strelecký výcvik – krátka guľová zbraň

Popis:

Predpokladom absolvovania kurzu je, že záujemca zvládol základy samotnej streľby. Záujemcovi sú podrobne vysvetľované jednotlivé neobvyklé strelecké techniky, polohy pri streľbe ako aj zásady taktického použitia zbrane za predpokladu zvládnutia dynamickej streľby záujemcom. Následne je prikročené k výcviku taktického použitia zbrane pri napadnutí páchateľom, vynútenom prebíjaní ako aj odstraňovaní závad pri streľbe pod fyzickým a psychickým tlakom. Každý kurz je po konzultácii prispôsobený individuálnym potrebám záujemcu.

Cieľom predmetného kurzu je dosiahnutie bezpečnej a odbornej manipulácie so zbraňou pri fyzickej a psychickej záťaži, zvládnutie neobvyklých streleckých techník a použitia zbrane pri odvrátení nebezpečenstva.

Možnosť zapožičania zbrane, ochranných pomôcok a predaja spotrebovanej munície počas kurzu.

Dĺžka: 8hod

Cena: 200EUR

Doporučená výstroj: Zbraň, 2ks zásobník do zbrane, puzdro na zbraň a zásobníky, cca. 200ks munície, oblečenie podľa ročného obdobia vhodné na strelnicu, pevné topánky s nízkym podpätkom, doporučené: ochrana kolien, strelecké rukavice, poznámkový blok

Prehľad kurzu:

1. Pokročilá streľba

 • Neštandartné strelecké techniky
 • streľba pri zmene polohy tela
 • streľba spoza krytu
 • streľba za pohybu
 • streľba na pohybujúci sa terč
 • streľba za zhoršených svetelných podmienok
 • nemierená streľba
 • vynútené prebíjanie
 • odstraňovanie závad pri streľbe
 • streľba po psychickou a fyzickou záťažou

2. Taktika použitia zbrane a taktika pri streľbe

 • určenie momentu kedy tasiť zbraň
 • taktické polohy pri streľbe
 • pohyb pri napadnutí
 • pohyb pri pátraní po hrozbe
 • využitie vozidla pri streľbe