Ochrana osobných údajov

Pri vypĺňaní objednávkového formulára a registrácii požadujeme niektoré osobné údaje, bez ktorých objednávka nie je možná. Spoločnosť RODE s.r.o vyhlasuje, že tieto údaje považuje za dôverné, nikdy ich neposkytne tretím stranám (s výnimkou kuriérskej služby alebo pošty) a bude ich využívať len pre svoju potrebu, tzn. pri komunikácii so zákazníkom.